بازرسی کالا

در بخش بازرسی کالا، این شرکت پس از اخذ تایید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بازرسی براساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17020 از نظام تایید صلاحیت نیز گردید و با دامنه فعالیت بازرسی کالا در بخش‌های صنایع غذایی،کشاورزی و روغن های گیاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، خودرو و موتورسیکلت، تجهیزات پزشکی، برقی والکترونیکی و سلولزی، مکانیک و فلزشناسی و ماشین‌آلات صنعتی وارداتی و صادراتی از سراسر دنیا اقدام به برنامه‌ریزی و ارائه خدمات بازرسی نموده است .

توانمندی های گروه بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی:

– بازرسی کالاهای مشمول استانداردهای اجباری و مصوبه هیات وزیران

– صدور گواهینامه بازرسی و انطباق کالا (VOC/COI)

– صدور گواهی تایید کیفیت، ظرفیت و قیمت پروفرما به درخواست بانک

– بازرسی پیش از حمل و صدور گواهینامه بازرسی (PSI)

– تعیین ارزش محموله‌های وارداتی

– قابلیت بازرسی کالا در محل مورد درخواست خریدار یا فروشنده کالا

– بازرسی در مقصد

– تایید گواهی بارگیری، حمل،تخلیه و بررسی اسناد ورود کالا در بنادر

– نمونه‌برداری و نظارت بر خدمات آزمایشگاهی

– صدور گواهینامه های کالاهای صادراتی

نمودار گردش کار صدور گواهینامه ارزیابی انطباق از طریق ارزیابی کالا در مقصد

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق سایر روش های ارزیابی انطباق

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق کالاهای خاص

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق کالاهای صادراتی

نمودار گردش کار صدور گواهینامه انطباق از طریق ثبت کالا و ثبت نام و نشان تجاری

گردش کار صدور گواهی بانکی توسط شرکت بازرسی

گردش کار صدور گواهی COI در مقصد توسط شرکت بازرسی

گردش کار صدور گواهی COI توسط شرکت بازرسی

قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با کالاهای صادراتی و وارداتی ویژه شرکت‌های بازرسی کننده