بازرسی تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی

بازرسی فنی این شرکت در بخش تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی در حوزه نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و صدور گواهی‌های تاییدنوع بوده و انجام فرآیند تاییدنوع تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی براساس استاندارد ملی ایران به شماره 13259 است. شایان به ذکر است طبق قوانین سازمان ملی استاندارد ایران و گمرکات کشور تنها شرکت‌هایی که دارای پروانه بازرسی کالا از نوع صادرات و واردات (سوریانس) هستند، می‌توانند به انجام بازرسی  و صدور گواهینامه بازرسی در مبداء (COI,IC) برای تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی اقدام نمایند.

اسکرول به بالا